Politika privatnosti

Centar Millennium AD garantuje zaštitu svih informacija o klijentima, koje sakuplja i čuva u bazi. Korisnici naših usluga prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Centar Millennium AD koristi sakupljene podatke prvenstveno u svrhu pružanja kvalitetnije usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama. Vaša poseta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija uz vašu saglasnost i prihvatanje uslova korišćenja.

Centar Millennium AD koristi sakupljene informacije u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o porudžbinama bile potpune. Centar Millennium AD povremeno šalje reklamne poruke i obaveštenja o akcijama na primarni kontakt e-mail, a korisnici su u mogućnosti da se ispišu sa ove mailing liste slanjem obaveštenja na marketing@millennium.rs .

Centar Millennium AD ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. Centar Millennium AD može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg poslovanja. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i saglasan. Centar Millennium AD može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili neku online prijavu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu.

Popunjavanjem formulara za registraciju na našem web portalu, prihvatate i slažete sa činjenicom da će vaši lični podaci biti korišćeni od strane administratora Centar Millennium  web portala za sledeće namene:

  • Da vas kontaktiramo, kao klijenta na sajtu;
  • Da obradimo vaše porudžbine;
  • Da vam odobrimo pristup prilikom organizovanja nagradnih igara, podele poklona ili promotivnih aktivnosti;
  • Da vam pošaljemo nekomercijalna ili administrativna obaveštenja (npr. u vezi sa promenama na sajtu ili vašem korisničkom nalogu);

Odlukom da firmi Centar Millennium AD obezbedi lične informacije, korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podatake ne može biti 100% garantovana.

Poštujući vašu privatnost i prepoznajući značaj zaštite podataka o ličnosti Centar Millennium AD vas obaveštava o svojoj politici privatnosti, u vezi sa korišćenjem websajta www.millennium.rs i vašim pravima, a sve u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) (u daljem tekstu: ZZPL). Pristup websajtu i njegovo pretraživanje je slobodno. Centar Millennium AD od vas ne zahteva da ostavite vaše lične podatke, osim ukoliko ne budete tražili pružanje određenih usluga ponuđenih na websajtu. Pristanak za lice koje nije sposobno za davanje pristanka daje njegov zakonski zastupnik ili staralac.

Centar Millennium AD prikuplja vaše lične podatke u svrhu pružanja usluga, ponuđenih na websajtu, kao što su: kupovina proizvoda putem websajta, praćenje porudžbina, e-marketing (slanje newsletter-a) i sl. Centar Millennium AD se obavezuje i jemči da će u svakom konkretnom slučaju vaše lične podatke obrađivati savesno, pošteno, uz primenu odgovarajućih mera zaštite u cilju sprečavanja neovlašćenog obelodanjivanja i zloupotrebe vaših ličnih podataka, a u svemu u skladu sa ZZPL-om. Vaši lični podaci će se obrađivati do opoziva vašeg pristanka, nakon čega će svi vaši podaci biti trajno uništeni. U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, koja je napred bliže opisana, Centar Millennium AD od vas može tražiti da ostavite sledeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, imejl adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj, državu i telefon.

Osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti: U napred navedenim slučajevima Centar Millennium AD prikuplja i obrađuje vaše lične podatke isključivo na osnovu vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka izražavate popunjavanjem posebno predviđenih formulara za usluge ponuđene na websajtu i možete da ga opozovete u svako doba na način bliže opisan u narednoj rubrici.

U vezi sa obradom vaših ličnih podataka imate sledeća prava: da zahtevate pristup podacima (uvid, obaveštenje i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da opozovete pristanak za obradu vaših ličnih podataka, da budete obavešteni od strane  Centar Millennium AD o statusu vašeg zahteva, kao i pravo da uložite žalbu Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja. Pristanak za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka možete da opozovete u svako doba na jedan od sledecih načina: slanjem imejla na adresu marketing@millennium.rs ili slanjem pisma poštom Centar Millennium AD na adresu Omladisnki trg 17, 26300 Vršac.

Ukoliko opozovete vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti Centar Millennium AD je dužan da sve vaše podatke bez odlaganja trajno uništi, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema opoziva.

Centar Millennium zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.millennium.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Centra Millennium nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.