Samostalna izložba fotografija Aleksandra Avrameskua

Samostalna izložba fotografija Aleksandra Avrameskua.
Autor se predstavlja sa 20 fotografija nastalih u Bokokotorskom zalivu u proteklih 9 godina.

21:00 Otvaranje izložbe
21:30 Koncert benda Start Making Sense