OGLAS za davanje u zakup hola Kongresne dvorane CENTRA MILLENNIUM AD Vršac

Oglas za davanje u zakup hola Kongresne dvorane CENTRA MILLENNIUM AD Vršac po pojedinačnim datumima u sezoni 2024/2025.

 1. Predmet zakupa je hol Kongresne dvorane CENTRA MILLENNIUM AD, ul. Omladinski trg 17. i to u sezoni 2024/2025.
  a. pojedinačne termine u periodu 01.09.2024. – 30.04.2025. godine
  b. 31. decembar i 1. januar (Nova godina)
 2. Početna cena zakupa za pojedinačni datum pod tačkom a., je 85.000,00 dinara, a pod tačkom b., je 450.000,00 dinara. U početnu cenu zakupa nije uračunat PDV.
 3. Pravo prijave ponude za zakup prostora (bez opreme) imaju sva privredna društva i preduzetnici.
 4. Ponude za zakup se dostavljaju putem pisanih prijava, na adresu CENTAR MILLENNIUM AD, Vršac, Omladinski trg 17, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za zakup ugostiteljskog objekta“.
 5. Rok za podnošenje prijava je 18.07.2024. godine do 12h.
 6. Otvaranje prispelih ponuda obaviće ovlašćena komisija CENTRA  MILLENNIUM AD, u poslovnim prostorijama CENTRA MILLENNIUM AD dana 19.07.2024. godine u 13h.
 7. Svim ponuđačima koji dostave uredne prijave za zakup sa ponudom, dostaviće se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Prednost pri odabiru ponuđača imaće ponude za više pojedinačnih zakupa.
 8. Najpovoljniji ponuđač zaključiće Ugovor o zakupu ugostiteljskog objekta i pripadajuće opreme sa CENTROM MILLENNIUM AD u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključenja oglašavanja zakupa.
 9. Prostor koji je predmet  zakupa,  dostupan je za razgledanje od dana objavljivanja oglasa u nedeljnom listu “VRŠAČKA”, pa u narednih 14 dana, na adresi sedišta CENTRA MILLENNIUM u Vršcu, uz prethodno najavljivanje putem telefona broj 060/8000-753, svakog radnog dana od 09-15h.
 10. Ponuda za zakup prostora za pojedinačne datume mora da sadrži sledeće podatke: naziv i sedište, matični broj, PIB, podatke kontakt osobe, kontakt telefon i e-mail i ponuđeni neto iznos za  zakup prostora izražen u dinarima (bez uračunatog poreza na dodatu vrednost). Ponuđači imaju pravo da u svojim ponudama uključe i druge datume koji nisu navedeni u oglasu.
 11. Sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu tražiti i dobiti isključivo pisanim putem na adresi zakupodavca ili putem elektronske pošte na adresu osobe za kontakt zakupodavca.
 12. Osobe za kontakt:

Srđan Prtljaga e-mail: sprtljaga@millennium.rs
Goran Štrbac e-mail: gstrbac@millennium.rs