Kontakt

Centar Millennium AD
Omladinski trg 17
26300 Vršac

Srđan Prtljaga
Direktor
• tel.: +381 (0)13 800 100
e-mail: sprtljaga@millennium.rs

Goran Štrbac
Menadžer komercijale
• tel.: +381 (0)60 8000 753
+381 (0)13 800 380
• faks: +381 (0)13 800 120
e-mail: gstrbac@millennium.rs

Dejan Tanackov
Rukovodilac turizma i ugostiteljstva
• tel.: +381 (0)60 800 07 10
e-mail: dtanackov@millennium.rs

Alen Rizvić
Viši saradnik I
• tel.: +381 (0)13 800 116
• faks: +381 (0)13 800 119
e-mail: arizvic@millennium.rs

Milan Brdar
Menadžer računovodstva i finansija
• tel.: +381 (0)13 800 127
• faks: +381 (0)13 800 119
e-mail: mbrdar@millennium.rs

Nebojša Jelić
Pomoćnik direktora
• tel.: +381 (0)13 800 304
e-mail: njelic@millennium.rs

Jovica Ilić
Menadžer podrške poslovanju
• tel.: +381 (0)13 800 124
• faks: +381 (0)13 800 119
e-mail: jilić@millennium.rs

Dušan Pavlović
Viši saradnik II
• tel.: +381 (0)13 800 105
• faks: +381 (0)13 800 119
e-mail: dpavlovic@millennium.rs

Sanja Kesić
Poslovni sekretar – administrator
• tel.: +381 (0)13 800 100
• faks: +381 (0)13 800 120
e-mail: kesics@millennium.rs

Kontaktirajte nas: